Besplatna dostava plina tel: 032/432-922, mob: 061/615-750

Tehnički plinovi

Plinska boca – 10 kg(TF – Tekuća faza)

TF (tekuća faza) plinska boca kapaciteta 10 kg.
Vrsta upotrebe:
Koristi se isključivo kao pogonsko gorivo za rad viličara. Označena je slovima TF i nije ju dopušteno koristiti u kućanstvima.

Plinska boca – 35 kg

Plinska boca kapaciteta 35 kg. Smjesa propan-butan.
Vrsta upotrebe:
Uglavnom se koristi u ugostiteljstvu i industriji zbog velikog kapaciteta i potrošnje. Koristi se samostalno ili se spajaju na plinsku rampu zbog povećanja kapaciteta.

Acetilen – 7 kg 15 bara

 

Tehničke karakteristike acetilena:
Proizvod: Acetilen Kemijska formula: C2H2
Stupanj čistoće: ≥99%
Relativna gustoća (zrak=1): 0,9
Izgled: bezbojan plin
Miris: eteričan, slatkastGranica zapaljivosti u zraku: 2,0 ÷ 82%
BOJA BOCE Bijela RAL 9010
Table za pretvaranje:
1m³=1,074kg | 1kg=0,931m³m³: u plinovitom stanju pri 15°C i 98kPa (735,5mm Hg)
Upozorenje:
Vrlo lako zapaljivo i eksplozivno.U visokim koncentracijama može uzrokovati gušenje.
Vrsta upotrebe:
zavarivanje i rezanje (autogena energija)
proizvodnja čađe
spaljivanje
Isporučiti se može i acetilen stupnja čistoće 2.6

Kisik – 8,4 kg 150 bara
Kisik – 11,20 kg 200 bara

 

Upozorenje:
Oksidans. Jako ubrzava gorenje. Dodir s proizvodom u tekućem stanju može uzrokovati ozebline.
Vrsta upotrebe:
zavarivanje i rezanje (pomoću autogene energije)
obogaćivanje zraka kod izrade stakla, kalcinirane smjese, kamene vune, cementa, dolomita, vapna te vatrootpornim materijalima
kisikovi gorionici za taljenje stakla
kemijska industrija
biološka ili kemijska obrada otpadnih voda
stabilizacija blata
proizvodnja ozona
industrijske spalionice
mokra oksidacija
oksidacija sulfida
obogaćivanje zraka u visokim pećima, kupolastim pećima za taljenje te rotacijskim pećima
kisikovi gorionici u električnim pećima te u rotacijskim pećima za olovo, bakar, aluminij, zlato i srebro, kositar, lijevano željezo i čelik
medicinski plin za disanje
uzgoj i transport riba
Boja boce: Plava RAL 5015
Isporučiti se može i kisik:
sa stupnjevima čistoće: 2.8; 3.5; 3.5 laser; 5.0
tekuću fazu čistoće 5.0
u smjesama za zavarivanje u različitim omjerima
u posebnim smjesama i smjesama za kalibriranje različitog sastava, ovisno o zahtjevu
u sintetičkom zraku

Argon – 14,40 kg 200 bara
Argon – 17,70 kg 200 bara

 

Tehničke karakterstike argona:
Proizvod: Argon
Kemijska formula: ArStupanj čistoće: ≥99,996%
Relativna gustoća (zrak=1): 1,38
Izgled: bezbojan plin
Miris: plin bez mirisa
Granica zapaljivosti u zraku: nije zapaljiv
Boja boce: Siva RAL 7031
Tabela za pretvaranje:
1 m³ = 1,636 kg = 1,172 l1 kg = 0,611 m³ = 0,718 l1 l = 0,853 m³ = 1,396 kgm³: u plinovitom stanju pri 15°C i 98kPa (735,5mm Hg)l: jedinica volumena u tekućem stanju
Upozorenje:
U visokim koncentracijama može uzrokovati gušenje.Dodir s proizvodom u tekućem stanju može uzrokovati ozebline.
Vrsta upotrebe:
elektrolučno zavarivanje i rezanje metala
rasplinjavanje željeznih i neželjeznih metala
miješanje čelika u posudi za lijevanje
inertne atmosfere u metalurgiji
izrada poluvodiča
Isporučiti se može i argon:
sa stupnjevima čistoće 4.8; 5.0; 5.5; 5.8; 6.0
u posebnim smjesama i smjesama za kalibraciju različitog sastava, ovisno o zahtjevu

Ugljikov dioksid – 30,00 kg, 60 bara
Ugljikov dioksid – 20,00 kg, 60 bara
Ugljikov dioksid – 10,00 kg, 60 bara

 

Tehničke karakteristike ugljikovog dioksida:
Proizvod: Ugljikov dioksid Prehrambeni
Kemijska formula: CO2Stupanj čistoće: ≥99,5%
Relativna gustoća (zrak=1): 1,529
Izgled: bezbojan plin
Miris: plin bez mirisaGranica zapaljivosti u zraku: nije zapaljiv
BOJA BOCE Siva RAL 7031
Upozorenje
Najveće koncentracije slobodnog ugljikovog dioksida u radnoj okolini ne smiju premašivati 0,5%
.Dodir s proizvodom u tekućem ili čvrstom stanju može uzrokovati ozebline.
Vrsta upotrebe:
elektrolučno zavarivanje i rezanje metala
duboko zamrzavanje i pakiranje hrane
gaziranje mineralnih voda i pića
regulacija pH
toplinski nadzor mješavina za prehranu
vatrogasna oprema
vrste upotrebe suhog leda
Isporučiti se može i ugljikov dioksid:
sa stupnjem čistoće 3.5; 4.0; 4.8;
u posebnim smjesama i smjesama za kalibraciju različitog sastava, ovisno o zahtjevu
u mješavinama za laser
za terapeutske svrhe i upotrebu u dijagnostici