Besplatna dostava plina tel: 032/432-922, mob: 061/615-750

Plin za domaćinstvo i ugostiteljstvo

Plinska boca – 10 kg

 

Standardna plinska boca kapaciteta 10 kg. Smjesa propan-butan.
Vrsta upotrebe:
Uglavnom se koristi u kućanstvu i ugostiteljstvu.

Plinska boca – 35 kg

 

Plinska boca kapaciteta 35 kg. Smjesa propan-butan.
Vrsta upotrebe:
Uglavnom se koristi u ugostiteljstvu i industriji zbog velikog kapaciteta i potrošnje. Koristi se samostalno ili se spajaju na plinsku rampu zbog povećanja kapaciteta.