Besplatna dostava plina tel: 032/432-922, mob: 061/615-750

Plin za kamping

Plinska boca – 5 kg

 

Plinska boca kapaciteta 5 kg. Smjesa propan-butan.
Vrsta upotrebe:
Zbog male težine i praktičnosti uglavnom se koristi u kampovima, nautičarstvu, na izletima, u lovu i ribolovu te planinarenju.

Plinska boca – 3 kg

 

Plinska boca kapaciteta 3 kg. Smjesa propan-butan.
Vrsta upotrebe:
Zbog male težine i praktičnosti uglavnom se koristi u kampovima, nautičarstvu, na izletima, u lovu i ribolovu te planinarenju.

Plinska boca – 2 kg

 

Plinska boca kapaciteta 2 kg. Smjesa propan-butan.
Vrsta upotrebe:
Zbog male težine i praktičnosti uglavnom se koristi u kampovima, nautičarstvu, na izletima, u lovu i ribolovu te planinarenju.

Plinski patron – 190 g

 

Plinski patron kapaciteta 190 g. Smjesa propan-butan.
Vrsta upotrebe:
Zbog male težine i praktičnosti uglavnom se koristi u kampovima, nautičarstvu, na izletima, u lovu i ribolovu te planinarenju.